Procházka kolem Štěpnického rybníka

Na další kratší vycházku se vydáme z náměstí tentokrát Dolní bránou v blízkosti zámku. Hned za bránou sejdeme vpravo pěšinou pod zahrádkami podle Štěpnického rybníka (po jeho hladině se můžeme projet na loďkách).

Zahrádky tu vznikly až v 19. století po zrušení hradeb, k nimž dosahovala voda rybníka až do r. 1842. Hradby stávaly v místě dnešních teras v zahrádkách, či na konci dvorních zástaveb, v jejichž zdech je možno prvky hradeb ještě místy objevit. Se souhlasem vrchnosti si sousedé navozili zem a zúžili tak rybník o dobrých 10 i více metrů. Cesta nás vede pod hřbitov u sv. Anny a dále k citlivě umístěnému sídlišti „U Štěpnického rybníka“ (arch. Z. Gryc, 1973). Obešli jsme po jihozápadní straně celý Štěpnický rybník až k místu, kde do něho pod mostem vtéká Telčský potok. Přejdeme po mostě a pokračujeme ulicí na Posvátné, čtvrtí, která se nazývá Štěpnice (dříve též Nové předměstí). Přijdeme na trojúhelníkové Oldřichovo náměstí, kde v malém parčíku stojí kaple Jména P. Marie. Ta byla založena nám již známým Ondřejem Hanusíkem v r. 1719. Za Josefa II. 1786 byla zrušena, r. 1867 opět obnovena a rozšířena v malý kostelík štěpnickým sousedem Josefem Tomáškem.

Štěpnickou ulicí pokračujeme dále kolem selských domů se štíty, jež jsou označovány jako selské baroko. Štěpnická ulice se lomí v pravém úhlu doleva a přivádí nás na křižovatku a náměstíčko s malou kamennou kašnou. To je začátek pěší zóny a ulice Na Baště, která nás kolem sochy sv. Prokopa přivede po hrázi Štěpnického rybníka k dolní bráně – výchozímu bodu naší procházky.

Hotel U Černého orla Telč

nám. Zachariáše z Hradce 7, 588 56 Telč, Česká republika

Recepce:

+420 567 243 222

+420 731 907 222

Recepce:

hotel@cernyorel.cz